STRUKTURA HIERARCHICZNA MAŁP

Małpy: u wielu gatunków stado zorganizowane w sposób hierar­chiczny; istnieją kategorie osobników dominujących i podporządkowa­nych. Regułą ogólną jest, że na szczycie hierarchii stoją dorosłe samce, niższy szczebel zajmują młode samce i samice, a najniższy — osobniki młodociane. Ponadto w obrębie poszczególnych kategorii zaznacza się jeszcze zazwyczaj hierarchia wewnętrzna, wyraźna zwłaszcza wśród samców. Najwyższą pozycję w stadzie zajmuje z reguły jeden dorosły samiec, najsilniejszy i najbardziej agresywny. Stosunki dominacji i podporządkowania przejawiają się w rozmaitych dziedzinach życia. Osobnik dominujący ma np. szczególne przywileje seksualne, pierwszeństwo dostępu do atrakcyjnego pożywienia, decydu­je o kierunku ruchu stada, jest częściej iskany przez innych, niż sam uprawia iskanie, itp. System hierarchiczny przybiera najostrzej wyrażo­ne formy u małp zwierzokształtnych, pędzących częściowo naziemny tryb życia (pawianów, makaków); wyraźnie występuje również u goryli, choć u nich przywileje związane z pozycją osobnika w hierarchii nie są w zachowaniach tak silnie podkreślane i egzekwowane; bardzo nie­wyraźnie natomiast zaznaczona jest hierarchiczność u szympansów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)