SZCZEBEL PIERWSZY

Przypadek najprostszy stanowi sytuacja, gdy w roli narzędzia używany jest przedmiot w stanie surowym, nie obrobionym, np. kamień lub kij, w szczególności gdy użyty on zostaje ad hoc, jednorazowo, i porzu­cony zaraz po uzyskaniu zamierzonego efektu. Warto tu od razu zwró­cić uwagę na fakt, że zachowania tego rodzaju podzielić można — ze względu na ich motywy i charakter — na dwie wyraźnie odrębne ka­tegorie: zachowania mające charakter agresji lub obrony, gdy narzędzie zostaje użyte w zasadzie jako broń (choć niekoniecznie w bezpośredniej walce, często tylko celem odstraszenia potencjalnego agresora lub in­truza), i zachowania, w których brak motywu antagonizmu i wrogości, a narzędzie użyte zostaje „spokojnie”, jako pomoc do osiągnięcia inne­go rodzaju korzyści, przede wszystkim pokarmu. W piśmiennictwie fachowym określa się tę pierwszą kategorię mianem zachowań agonistycznych, drugą — nieagonistycznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)