SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE

Zasada nie stanowi celu stawianego przez socjalizm, lecz jedynie środek służący do zniesienia wyzysku pracy człowieka przez innego człowieka—posiadacza środków produkcji. Zasada ta musi być w socjalizmie respektowana tam, gdzie następuje roz­dział między pracą świadczoną przez jednych a kapitałem po­zostającym w rękach innych. W gospodarstwie rodzinnym środki produkcji pozostają w ręku tych, którzy nimi pracują, a więc nie występuje tu wyzysk pracy. Nie może też być postulowane lub wymagane uspołecznienie tych środków. Toteż gospodar­stwo rodzinne nie łamie żadnych zasad teorii socjalizmu i takie, jakim jest, stanowi element gospodarki socjalistycznej istniejącej w Polsce. Przechodzę do bardziej szczegółowego omówienia drugiej grupy środków trwałych w rolnictwie, a więc tych, które stano­wią element rolniczej infrastruktury produkcyjnej. Środkami ty­mi są melioracje rolne, zaopatrzenie w wodę oraz urządzenia elektryczne.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!