TWORZENIE POJĘĆ

Tworzeniem pojęć jest właściwie wszelkie syntetyzowanie doświadczeń, czyli gru­powanie przez zwierzę różnorodnych bodźców świata zewnętrznego w pewne klasy bodźców podobnych. Ale skoro tak, to tym bardziej intry­gujące staje się pytanie: dlaczego właściwie szympansa w żaden spo­sób nie można nauczyć mówić? Podejmowano wielokrotnie próby wychowywania młodych małp, od wieku niemowlęcego, w rodzinach ludzkich, wraz z niemowlętami ludz­kimi. W pierwszych kilkunastu miesiącach życia rozwój psychiczny młodego szympansa i dziecka przebiega podobnie: podobne są zainte­resowania, podobne typy zabaw, podobne reakcje uczuciowe. Potem jednak u dziecka rozpoczyna się samorzutnie rozwój mowy, natomiast szympans pozostaje nadal na „etapie przedjęzykowym” i nigdy bariery tej przekroczyć nie jest w stanie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)