TYP PRODUKCYJNY GOSPODARSTWA

Człowiek stanowiący element składowy układu cyber­netycznego, jakim jest gospodarstwo, którym kieruje, stara się w swej działalności tak oddziaływać na zachodzące w nim pro­cesy produkcyjne, by zapewnić pożądane efekty. Gospodarstwa rolne są jednak bardzo zróżnicowane, zatem kierunek tego dzia­łania musi być różny. W tej kierowniczej działalności człowieka ułatwieniem jest ustalenie, do jakiego rodzaju bądź grupy należy kierowane przez niego gospodarstwo. Dlatego potrzeba niejako systematyzacji gospodarstw, jakie w naszym kraju występują.Wpływ na przebieg procesów produkcyjnych zachodzących w gospodarstwie mają dwie grupy czynników: czynniki mikro oraz czynniki makro. Pierwsze to cechy własne gospodarstwa, niezależne od kierującego, które ono posiada jako dar natury lub które stworzył już ktoś inny i które mają charakter trwały.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!