U MAŁP

W jednym z badań nad zachowaniami płciowymi szym­pansie stwierdzono, że aż 80% aktów kopulacji koncentrowało się u nich w ciągu 4—6-dniowego środkowego okresu cyklu, tylko 8°/o przypadało na fazę przedmenstruacyjną, a 12% na okres menstruacji i wkrótce po nim. Oprócz samej częstości kopulacji oceniano tez statystycznie mne wskaźniki aktywności płciowej, np. oznaki podniecenia płciowego sam­ca w obecności samic znajdujących się w różnych fazach cyklu, czę­stość przyjmowania przez samicę postawy tzw. prezentacji płciowej itp. Wszystkie te wskaźniki wykazują podobne, regularne wahania w czasie, osiągając wyraźny szczyt w środkowej fazie cyklu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)