USPOŁECZNIONE SEKTORY

Należy pamiętać, że gospodarka indywidualna obejmuje 3/4 użyt­ków rolnych i dostarcza podobnej ilości produkcji towarowej netto, natomiast więcej produkcji końcowej z każdego hektara użytków rolnych. Uspołecznione sektory rolnictwa spełniają ważną rolę w go­spodarce narodowej, dostarczają bowiem krajowi nie tylko su­rowców rolniczych, ale też samemu rolnictwu dostarczają nasion kwalifikowanych, sadzeniaków i zwierząt hodowlanych. Spół­dzielnie produkcyjne, zwłaszcza przez swe działy uboczne (prze­mysł, usługi), dają też mieszkańcom wsi dodatkowe miejsca pra­cy. Chodzi więc w równym stopniu jak w sektorze indywidualnym o  motywowanie załóg tych uspołecznionych przedsiębiorstw do zwiększania produkcji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)