UZYSKANE EFEKTY

Oznacza to, że musi on względnie, w stosunku do ponoszonych kosztów, wpływać na zwiększanie produkcji bądź też względnie, w stosunku do uzyskanej produkcji, umożliwiać zmniejszanie kosztów. Inaczej mówiąc, musi spełniać podstawową zasadę go­spodarności wyrażającą się tym, by przy określonych kosztach maksymalizować produkcję lub osiągać określoną produkcję przy zmniejszających się kosztach.„Postęp techniczny”, który powoduje pogorszenie efektyw­ności produkcji, nie jest postępem. Wyrażając się prosto: za po­stęp techniczny nie można uznać urządzenia, które niszczy pro­dukcję bądź powoduje pogorszenie się jej jakości, bez wyraźnego zwiększenia ilości.Na uzyskane efekty wywiera wpływ nie tylko postęp tech­niczny, lecz również postęp organizacyjny. Dlatego trudno jest oceniać efektywność postępu technicznego, jeśli do tej oceny nie włączy się postępu organizacyjnego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)