W INNYM WYPADKU

W innym wypadku kalkulację mającą dać odpowiedź, czy się rolnikowi opłaci zwiększać produkcję, należy oprzeć na rachun­ku zysku brutto. Rachunek ten powinien odpowiedzieć, ile mu zostanie przy zwiększeniu rozmiaru produkcji po odliczeniu wszelkich dodatkowych nakładów pieniężnych związanych z po­kryciem kosztu dodatkowych środków produkcji i dodatkowych nakładów pieniężnych. Jeśli ta nadwyżka przychodów nad wy­datkami będzie dostatecznie duża i zadowoli jego poczucie opła­calności rozszerzenia lub zwiększenia produkcji, wówczas znaj­duje on uzasadnienie na to, by ją zwiększyć. Motywacja ekonomiczna, a więc zwiększanie dochodu rolni­cZego albo opłacalności zwiększania produkcji jest na ogół mo­tywacją bardzo silną i na nią rolnictwo indywidualne reaguje niezawodnie i szybko. Musi być jednak spełniony warunek, by uzyskane pieniądze miały pełną siłę nabywczą. Musi być pewna obfilość i różnorodność towarów do nabycia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!