W INTERESIE GATUNKU

Czy zatem w interesie gatunku nie leżało możliwie prędkie zerwanie z takim modelem organizacji i zastąpienie go modelem równościowym — z wszystkimi jego elementami, takimi jak monogamia, dzielenie się żywnością, podział obowiązków gospodarczych między samcem i sa­micą? Zdaniem niektórych badaczy odpowiedź na te pytania jest twier­dząca. W myśl tej hipotezy właśnie przejście od indywidualnej, zbie­rackiej roślinożemości do aktywnego, zespołowo uprawianego łowiectwa odegrało w historii człowiekowatych rolę owego „pierwszego pchnię­cia”, które niejako uruchomiło całą lawinę przemian idących w kie­runku uczłowieczenia, i to zresztą przemian we wszystkich dziedzinach, ekonomiczno-społecznej (nowa organizacja rodziny i stada), psychicznej (obróbka narzędzi, nowy system sygnalizacji), anatomicznej (wzrost mózgu, pionizacja ciała) i fizjologicznej (korowa kontrola aktywności płciowej, wydłużanie się okresu dzieciństwa).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)