W PODLUDZKICH SYSTEMACH

W podludzkich systemach porozumiewania się brak jest nazw; występujące tam sygnały też są, oczywiście, wyposażone w „sens”, tzri. też są nośnikami pewnych zna­czeń rozumianych przez odbiorcę, jednak sygnały zwierzęce na pewno nie są nazwami-symbolami, lecz prawdopodobnie tylko komunikatami o  emocjach przeżywanych aktualnie przez nadawcę.Oderwanie czasów o-przestrzenne, tj. zdolność do ko­munikowania o zdarzeniach dawno minionych lub mających dopiero nastąpić (przewidywanych lub planowanych), a także o zdarzeniach roz­grywających się współcześnie, ale „gdzie indziej”, poza obrębem po­strzegania osobnika, jak również o takich, które nigdy nie istniały ani nigdy nie nastąpią (wyobrażanych).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)