W PRZYPADKU ROZWOJU ZACHOWAŃ

Tak np. amerykański badacz George B. Schaller nie zanotował ani jednego przypadku tego rodzaju zachowań w ciągu po­nad 600 godzin bezpośredniej obserwacji goryli górskich w Afryce Wschodniej, choć goryl w warunkach doświadczalnych zdradza w tej dziedzinie nie mniejszą pojętność i pomysłowość niż szympans. Istnieje więc zadziwiająca dysproporcja między znacznymi potencjalnymi mo­żliwościami tych zwierząt — możliwościami, które łatwo ujawnia eks­peryment — a bardzo nikłym wykorzystaniem tego potencjału w wa­runkach naturalnych. Nasuwa się wniosek, że w środowisku i trybie ży­cia dzisiejszych małp, nie wyłączając człekokształtnych, brak jest do­statecznie silnych bodźców działających w tym kierunku. Należy przeto domyślać się, że rolę „pierwszego impulsu”, który małpich przodków człowieka skłonił do „chwycenia za narzędzia” i następnie wywołał stopniową ewolucję zachowań w kierunku ludzkim — odegrała jakaś zasadnicza zmiana warunków życiowych gatunku. Była nią przypuszczal­nie zmiana sposobu zdobywania żywności: przejście od typowej dla małp roślinożerności do charakterystycznego dla ludzkich społeczeństw prehistorycznych łowiectwa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)