W WIĘKSZOŚCI KULTUR LUDZKICH

Powszechne jest również, w większości kultur ludzkich, kontynuo­wanie aktywności seksualnej w okresach fizjologicznej bezpłodności ko­biety, np. w fazie okołomenstruacyjnej, w okresie ciąży, w okresie kar­mienia, w wieku poprzekwitamowym. Ogólnie biorąc, uderzającą cechą zachowań seksualnych człowieka, w porównaniu z podludzkimi pryma­tami, jest obfite występowanie w nich rozmaitych elementów nie mają­cych ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z płodzeniem potom­stwa i funkcjonujących tylko jako źródło satysfakcji erotycznej obojga partnerów. U małp ta sfera zachowań jest stosunkowo uboga. Faza za­lotów trwa bardzo krótko i ogranicza się z reguły do nieskomplikowanej mimiki i kilku stereotypowych postaw ciała. Gry miłosnej w ogóle brak. Zaloty przechodzą bezpośrednio w spółkowanie, które trwa za­ledwie kilka do kilkunastu sekund i wykonywane jest zawsze w tej samej pozycji (od tyłu), przy czym samiec wykonuje tylko kilka lub kilkanaście ruchów kopulacyjnych. Samica nie zdradza żadnych obja­wów orgazmu. Samice przestają kopulować już od pierwszego okresu ciąży, pozostają też seksualnie nieaktywne przez cały okres karmienia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)