W ZESTAWIENIU GATUNKÓW

Bardzo wielka, w zestawieniu z innymi gatunkami małp, jest u człowieka masa mózgu; bardzo swoisty jest też, pod niektórymi względami, przebieg rozwoju osobniczego, zwłaszcza uderzająco powolne tempo tego rozwoju w okre­sie dzieciństwa i młodzieńczości. Dodać tu jednak trzeba, że zarówno pod względem wielkości mózgu, jak i tempa dojrzewania, człowiek nie stanowi wśród naczelnych zupełnego novum: doprowadził tylko do szczytowego wyrazu pewne tendencje ewolucyjne wyraźnie zaznacza­jące się w obrębie całego tego rzędu ssaków. Dodać też trzeba, że mózg ludzki, pomimo swej dużej masy bezwzględnej i względnej, nie różni się zasadniczo od mózgów innych wyższych małp wąskonosych ani pod względem ogólnego planu budowy, ani pod względem struktury mikroskopowej: badania porównawcze nie wykryły w nim żadnych nowych organów ani żadnych nowych rodzajów tkanek czy komórek nerwowych, tak że różnice dotychczas stwierdzone mają właściwie wy­łącznie charakter ilościowy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!