WAŻNA ROLA

Gałęzie przemysłu rolno-spożywczego, spełniają przetwórnie owo­cowo-warzywne. Wpływają one jednak głównie na wzrost upra­wy w rejonie warzyw i owoców, zwłaszcza miękkich. Wspominałem już wyżej, że gospodarstwo rolne sta­nowi organiczną całość, w której poszczególne jej części są po­wiązane procesami biologicznymi, jakie w nich zachodzą. W tym organizmie następuje obieg składników chemicznych przez prze­suwanie określonych artykułów i produktów z jednego szczebla ciągu do drugiego. Obieg tych składników można porównać do obrotu stada w produkcji zwierzęcej.Prześledźmy, jak się ten obieg odbywa. Ma on charakter zamkniętego łańcucha, składającego się z poszczególnych ogniw. Ponieważ jest to obieg zamknięty, nie ma zatem formalnego po­czątku ani końca. Należy więc w sposób arbitralny obrać miejsce, w którym dokonamy przecięcia tego łańcucha.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!