WEDŁUG INTERPRETACJI

Wyraz tata czy lala oznacza zatem początkowo szerszą klasę obiektów niż potem. Wedle tej interpretacji, dziecko ludz­kie ma już uformowany w umyśle pewien niewielki zasób pojęć, zanim zacznie mówić, czyli próbować dobierać do pojęć słyszane od doro­słych dźwięki-nazwy: formowanie pojęć wyprzedza nieco w czasie for­mowanie nazw.Taka kolejność rzeczy nie jest zresztą niczym zaskakującym, jeśli zważyć, że wbrew potocznemu poglądowi o człowieku jako o jedynej istocie „zdolnej do abstrakcyjnego myślenia” umiejętność tworzenia po­jęć występuje przecież już na szczeblu podludzkim. Jeśli małpę można nauczyć reagować prawidłowo na przedmiot czerwony (niezależnie od tego, czy jest to czerwony kwadrat, czerwona kula czy czerwony drą­żek) albo na trójkąt (niezależnie od tego, czy jest on prostokątny czy równoboczny, narysowany linią ciągłą czy przerywaną), stanowi to przecież wskazówkę, że zwierzę jest w stanie wytworzyć w swym mó­zgu pojęcie „czerwoności w ogóle” lub „trójkąta w ogóle”.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)