WIĘZI KULTUROWE

Małpy: brak jakichkolwiek więzi kwalifikujących się do tej kate­gorii, przede wszystkim z uwagi na nieistnienie mowy. Człowiek: bardzo bogate i silne więzy kulturowe, zarówno w ob­rębie hordy, jak i plemienia jako całości. Do kategorii tej zaliczamy przede wszystkim wspólnotę językową, wspólnotę technik produkcji, obyczajów, wierzeń, tradycji plemiennych i klanowych, wspólne ucze­stnictwo w praktykach magicznych i rozmaitych ceremoniach towarzy­szących takim sytuacjom życiowym, jak łowy, podział dóbr, narodziny, dojrzewanie, małżeństwo, śmierć itd.Podane wyżej zestawienie wyników badań ma oczywiście charakter schematyczny i powinno uwypuklić tylko podstawowe tendencje wi­doczne w zakresie organizacji i funkcjonowania społeczeństw małpich, z jednej strony, i ludzkich — z drugiej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)