WŁAŚCIWOŚCI MOWY LUDZKIEJ

Ta właściwość mowy ludzkiej jest blisko związana z nazywaniem, ponieważ charakterystyczną cechę nazw stanowi właśnie oderwanie ich treści od konkretnych okoliczności cza­su i miejsca: nazwa „drzewo” może być rozumiana jako odnosząca się do wszelkich w ogóle drzew istniejących kiedykolwiek i gdziekolwiek, a więc, oczywiście, również i takich, których mówiący aktualnie nie widzi, nigdy nie oglądał ani nie spodziewa się nigdy zobaczyć. Podludz- kie naczelne zdolne są — jak się wydaje — tylko do sygnalizowania konkretnych zdarzeń aktualnie zachodzących w bezpośrednim zasięgu zmysłów osobnika. Artykułowana (członowa) struktura mowy, czyli fakt, że w mowie ludzkiej najmniejsze jednostki dźwiękowe będące nośni­kami znaczeń — słowa — mają z reguły budowę fonetyczną złożoną: utworzone są z serii szybko po sobie wydawanych dźwięków elemen­tarnych (głosek, fonemów), które same przez się, wymówione pojedyn­czo, nie niosą w sobie żadnych znaczeń; znaczenie (sens) mają dopie­ro niektóre ściśle określone ich kombinacje (np. wyraz szum utworzony jest z pozbawionych znaczenia dźwięków sz, u, m).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)