WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI

Czy przy ocenie intensywności gospodarowania nie brać pod uwagę wyrażonej liczbą umiejętności lub wiedzy rolnika kierującego gospodar­stwem? Na te wszystkie wątpliwości jest tylko jedna odpowiedź. Wszystkie mierniki, jakimi się posługujemy w ogóle, a tym samym i w rolnictwie, nie stanowią miary absolutnej, tylko przy­bliżoną. Nie można też wymagać, by jeden jedyny wskaźnik uwzględniał wszelkie cechy lub wszelkie okoliczności, w jakich zachodzi jakieś zjawisko. Trzeba się zatem posługiwać więcej niż jednym miernikiem lub wskaźnikiem. Przed przystąpieniem do analizy trzeba też sobie wyraźnie odpowiedzieć na pytanie, o co nam chodzi, co chcemy oceniać? A poza wszystkim należy kie­rować się zdrowym rozsądkiem, który często pozwala znaleźć właściwe rozwiązanie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!