WYMIENIONE PRZYCZYNY

Te wymie­nione przyczyny oraz propaganda szybkiego wzrostu konsumpcji mięsa w kraju pociągnęły za sobą brak odpowiednich pasz. Spo­wodowało to szaleńczy wzrost importu zbóż i pasz, który w okre­sie kilku lat zwiększył się do 9 milionów ton. Stało się to też jedną z przyczyn zadłużenia naszego kraju w walutach wymie­nialnych. Zadłużenie wynikające z tego importu ocenia się na około 6 mld dolarów. Zużycie pasz treściwych w przeliczeniu na 1 ha było ponad dwa razy wyższe w sektorach uspołecznio­nych niż w sektorze indywidualnym. Dzisiaj nastąpiło już w tych sprawach opamiętanie. Uznaje się, zgodnie z zasadami racjonalnego rolnictwa, że przede wszy­stkim w żywieniu zwierząt powinny być wykorzystane wszystkie pasze bezwzględne, a więc takie, które nie mogą być przez czło­wieka inaczej racjonalnie wykorzystane, jak tylko w drodze przepuszczenia ich przez przewód pokarmowy zwierząt.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)