WYSOKOŚĆ PREMII

Poza tym wysokość premii nie jest związana z jej pracą. Dzielony jest zysk, a więc dochód po odjęciu podstawowej płacy roboczej. Dlatego istnieje pogląd, że stosując tę metodę nie można znaleźć rzeczywistej motywacji. Po to, by załoga zrozumiała, że „jaka praca taka płaca”, trzeba dzielić nie premię zależną od wysokości ębliczonego zysku, lecz jako jedyną płacę roboczą dzielić do­chód. Dochód rolniczy to wartość produkcji po odjęciu kosztów materialnych i pieniężnych, z wyłączeniem wycenionej pracy za­łogi. Osoby wyrażające ten pogląd uważają, że PGR-y powinny przekształcić się w przedsiębiorstwa społeczne, zbliżone swym charakterem do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, z tym że środki trwałe i obrotowe przedsiębiorstw „społecznych byłyby własnością państwową, a nie grupową, jak w spółdzielniach.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)