WYSOKOŚĆ UZYSKANEGO DOCHODU

Jeśli uzyskanie dochodu o wysokości nie mniejszej od przed­stawionej powyżej powinno wystarczać, by utrzymać rolnika na gospodarstwie, to co może, czy powinno, skłonić go do zwiększa­nia produkcji, zwłaszcza produkcji określonych artykułów? Otóż rachunek jednostkowych kosztów zawodzi, z wyjątkiem artyku­łów produkowanych metodą przemysłową, a więc przy niewłaczaniu do procesu produkcyjnego ziemi jako środka produkcji. Inaczej mówiąc, gdy produkcja prowadzona jest na podstawie nakładów o charakterze towarowym, a więc dokonywania zaku­pów spoza gospodarstwa, i gdy istnieje realna możliwość sprze­daży swej pracy, a więc uzyskania zadowalającej zapłaty za pra­cę poza gospodarstwem, cena pracy własnej rolnika może być wstawiona do tej kalkulacji po koszcie równym cenie płaconej za nią na rynku pracy, czyli po koszcie alternatywnym.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)