Z HISTORII GATUNKU

Gdy się jednak chce rozpatrywać człowieka z punktu widzenia jego historii jako gatunku, problem roli drapieżnictwa w formowaniu „natury ludzkiej” nie da się w żaden sposób ominąć. Faktem jest, że setki tysięcy, jeśli nie miliony lat spędzone zostały przez populacje ludzkie w warunkach takiego trybu życia, w którym podstawę egzysten­cji stanowiło zabijanie; byłoby rzeczą dziwną, gdyby ta sytuacja życio­wa nie wycisnęła żadnego piętna na psychice gatunku, tym bardziej że wiadomo skądinąd, iż właściwości psychiczne (których zewnętrzny, dostępny obserwacji przejaw stanowią zachowania) są w pewnej mie­rze zaprogramowane w genach, a zatem mogą — podobnie jak cechy fizjologiczne i anatomiczne — być w toku ewolucji formowane w okre­ślonym kierunku przez mechanizmy doboru naturalnego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)