ZAKAZ UTRZYMYWANIA

Po­został jednak zakaz utrzymywania buhajów nielicencjonowanych krycia nimi krów. Mimo to w praktyce nawet ten zakaz nie jest w pełni przestrzegany, ze względu na brak dostatecznej liczby buhajów licencjonowanych.Owe niepowodzenia w zakresie^ inseminacji zwierząt, głównie bydła, wynikają z braku sumienności albo dostatecznych kwali­fikacji inseminatorów, a także — jeśli chodzi o duże stada — z trudności rozpoznawania rui u krów i z niesumienności pod tym względem obsługi stad. Oczywiście ta moja krytyka nie do­tyczy sumiennych pracowników związanych z inseminacją krów. Tych jednak nieodpowiednich jest dostatecznie dużo, by poder­wać zaufanie szerokich kręgów hodowców do słuszności samej inseminacji.Rozporządzeń i przepisów dotyczących zarządzania całym rol­nictwem polskim, zasadniczo słusznych, lecz nie wykonywanych, jest znacznie więcej. Istotne są też np. przepisy wydane przez władze dotyczące ochrony roślin oraz ochrony środowiska rol­niczego. Są one jednak również w zbyt małym stopniu respekto­wane, pomimo grożących — zgodnie z przepisami — kar związa­nych z ich nieprzestrzeganiem.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!