ZASTANAWIAJĄCA SPRAWA

Jest natomiast rzeczą zastanawia­jącą, że obydwie formy agoinistycznego użycia narzędzi, tj. zarówno miotanie, jak i zadawanie ciosów, występują znacznie częściej u szym­pansów niż u innych antropoidów, częściej OL samców niż u samic, wreszcie częściej u szympansów z populacji zamieszkujących środo­wiska względnie otwarte (pogranicza lasów i sawanny) niż u typowych szympansów leśnych. Ta ostatnia obserwacja sugeruje, zdaniem Kort­landta, że agonistyczne użycie narzędzi rozwinęło się u tych małp jako jedna z metod obrony przed drapieżcami i że właśnie rosnące zagrożenie ze strony drapieżców mogło być tym głównym czynnikiem, który u praczłowiekowatych — w związku z całkowitym porzuceniem przez nie środowiska leśnego — stworzył nacisk w kierunku znacznego zin­tensyfikowania zachowań narzędziowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)