ZBYT DUŻE MASZYNY

Zbyt duże maszyny o wielkiej wadze mogą niszczyć właściwą strukturę gleby, a przy zbytniej ich szerokości w falistym tere­nie mogą pogarszać jakość zabiegów uprawowych. W Polsce w wielu rejonach kraju teren jest poprzerzynany, co zmusza do stosowania maszyn o mniejszej szerokości roboczej.W produkcji roślinnej, tak samo jak w produkcji zwierzęcej, maksimum nie zawsze stanowi optimum. We wszystkich poczynaniach zawsze trzeba poszukiwać optimum, które w miarę po­stępu technicznego wykazuje tendencję do stałego, choć powol­nego wzrostu.Do ostatnich dziesiątków lat XIX wieku obrotowe środ­ki produkcji w rolnictwie sprowadzały się do środków własnych, a więc były to głównie nawozy, pasze oraz młody inwentarz. Przez następne ponad pół wieku, mniej więcej do końca lat czterdziestych naszego stulecia lub do zakończenia II wojny światowej, obok środków własnych stosowane były również środ­ki obrotowe pochodzenia przemysłowego: nawozy mineralne pasze pochodzenia przemysłowego. W walce ze szkodnikami roślin zaczęto też, choć na bardzo małą skalę, stosować niektóre środki chemiczne.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!