ZDANIEM EKONOMISTÓW

Intensywność kapitałochłonna wyraża się dużym nakładem pracy uprzedmiotowionej — a więc kapitału na jednostkę obszaru. Nakłady kapitałowe dzielą się na nakłady środków trwałych w postaci ich amortyzacji, ewentualnie również ich oprocentowania, oraz na nakłady środków obrotowych. O na­kładach środków obrotowych już mówiłem. Otóż wielu ekono­mistów uważa, że o intensywności produkcji świadczy jedynie nakład środków obrotowych, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskanej produkcji. Praktyka w znacznym stopniu potwierdza ten pogląd. Środki trwałe, o czym również mówiłem, nie wpływają bowiem bezpośrednio na wielkość uzyskanej pro­dukcji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)