ZDOLNOŚĆ DO KONCENTRACJI

Ta zdolność do długotrwałej, „zawziętej” koncentracji uwagi wykorzystywana jest oczywiście na każdym kroku i dziś, przy rozwiązywaniu najrozmaitszych zadań nic już wspólnego z łowiectwem nie mających. Otóż cecha ta charakteryzuje także ssaki drapieżne, na­tomiast nie mają jej inne naczelne, których uwaga jest znacznie bardziej „płynna” i rozproszona. Prawie na pewno związane przyczynowo z przejściem przodków czło­wieka od zbierackiej roślinożerności do łowiectwa są natomiast pod­stawowe rysy ludzkiej organizacji społecznej, przede wszystkim p o- dział pracy między mężczyzną i kobietą i ich ścisła współpraca ekonomiczna w obrębie rodziny elementarnej. To zróżnicowanie ról stało się konieczne głównie z uwagi na bardzo powolny rozwój osob­niczy człowieka w okresie dzieciństwa i wiążące się z tym wieloletnie uzależnienie dziecka od opieki matki; przy często powtarzających się porodach oznacza to, że kobieta właśnie przez ten okres życia, w któ­rym odznacza się największą sprawnością fizyczną, jest stale albo cię­żarna, albo obarczona niedołężnym potomstwem, co znacznie ogranicza jej ruchliwość i czyni niemożliwym udział w rajdach łowieckich.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)