ZMIANA KSZTAŁTU PRZEDMIOTU

Natomiast w sytuacji, kiedy zmiana kształtu przedmiotu nie może być dokonana inaczej jak tylko przy pomocy innego przedmiotu — małpa natrafiła już na barierę, której przekroczyć nie była w stanie, przy czym najwyraźniej bariera ta leżała w sferze intelektu (niemożność dokonania pewnej operacji myślowej), a nie np. w sferze uzdolnień motorycznych zwierzęcia (bo ruch ociosywania jednego przedmiotu innym nie wymaga wcale więk­szej precyzji manipulowania niż ta, którą szympans wykazuje w innych sytuacjach). Wydaje się zatem, że eksperyment Chrustowa pozwala zorientować się, co stanowi w ludzkich zachowaniach narzędziowych ów element możliwie najprostszy, ale leżący już poza zasięgiem umysłu in­nych gatunków naczelnych: jest nim nie sam akt posłużenia się narzę­dziem, ani nawet nie celowe zmodyfikowanie jego kształtu, lecz akt obróbki narzędzia przy pomocy innego narzędzia — czynność, którą w odróżnieniu od opisanej poprzednio „obróbki pro­stej”, dokonywanej przy pomocy wyłącznie własnych organów ciała, można określić mianem „obróbki złożonej”.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)